02188800844-02188932350 info@pkmlaser.com
لیزر

ممکن است شما کاربر لیزر بوده اما به عضویت خانواده بزرگ پارس کیا مهنام نپیوسته باشید و از علم کاربری صحیح و استاندارد دستگاه لیزر خود مطلع نبوده و نیازمند آموزش باشید . بدین منظور امکان آموزش کاربری لیزر در محل شما و یا کارگاه پیشرفته این شرکت فراهم می باشد . جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .